รายละเอียดแพ็คเกจ

SERVICE/บริการ FREE SILVER GOLD PLATINUM
e-Catalogรายการสินค้า 10 รายการ 50 รายการ 100 รายการ 200 รายการ
Special Positionตำแหน่งโฆษณาสินค้าพิเศษ - 4 รายการ 8 รายการ 12 รายการ
Domain name(**เฉพาะ .com / .net / .in.th) -
Sub Domain name(yourname.ftiebusiness.com)
e-Matchingระบบจับคู่เจรจาธุรกิจด้วย e-Business
RFI Follow Up Serviceบริการติดตามยอดขาย -
Access to Quality Buyerประชาสัมพันธ์สินค้าและหน้าร้าน -
ค่าบริการ/ปี - 4,500 บาท 10,000 บาท 15,000 บาท
*** หมายเหตุ:
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. กรณีจดโดเมน จะดำเนินการจดให้แล้วเสร็จไม่เกิน 3 ว้นทำการ
3. ราคาโปรโมชั่นนี้ สำหรับสมาชิกเท่านั้น หากต้องการสมัครสมาชิกสามารถ
   ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.fti.or.th/2016/thai/ftiregister.aspx
   **ราคาดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
4. อบรมสัมมนาหัวข้อที่กำหนด เท่านั้น

วิธีการชำระเงิน
โอนเข้าบัญชี “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 009-1-70874-5
ธนาคารกรุงไทย สาขาไทยเบฟ ควอเตอร์
แล้วส่งรายละเอียดชื่อที่อยู่มาบริษัทมาได้ที่
อีเมล ecommerce@fti.or.th
โทร 02-345-1053, 02-345-1115