Category (10)

 • วาซาบิสดแช่แข็ง

  วาซาบิสด เหมาะสำหรับทางคู่กับอาหารญี่ปุ่น, ซูชิ และซาซิมิ
 • วาซาบิซอส

  วาซาบิซอส สามารถใช้เป็นน้ำจิ้ม เหมาะสำหรับเนื้อสัตว์ และอาหารทะเล
 • วาซาบิมายองเนส

 • วาซาบิสด

  วาซาบิสด ใช้สำหรับทานคู่กับ ซูชิ และซาซิมิ
 • วาซาบิผง

  วาซาบิผง เหมาะสำหรับทานกับอาหารญี่ปุ่น เช่น ซูซิและซาซิมิ
 • วาซาบิเพลส

  "วาซาบิ" ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็น "ราชาของสมุนไพร" เนื่องมาจากคุณประโยชน์ในด้านสุขภาพมากมาย เช่น สามารถต่อต้านเชื้อแบคทีเรียชนิดต่างๆ ได้ ฯลฯ
 • แผ่นแป้งอเนกประสงค์ ตรา ฮิปโป รสต้นตำรับ

 • วาซาบิมายองเนส

  วาซาบิมายองเนส เหมาะสำหรับใช้เป็นน้ำจิ้มกับ เฟรนด์ฟราย, แซนดวิช และอาหารประเภททอด
 • ซอสพริกผสมวาซาบิ

  Wasabi-O Red : ส่วนประกอบหลักทำจากพริกกระเหรี่ยง แหล่งปลูกส่วนใหญ่อยู่ตามแนวชายแดนไทย-พม่า เกษตรกรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง
 • วาซาบิซอส