ใบเลื่อยสายพานตัดเหล็ก ยี่ห้อ HAKANSSON BAND SAW BLADES

  • ใบเลื่อยสายพาน BAND SAW BLADES / CUTTING / TOOLS / HAKANSSON เกรด BIMETAL METRIX II

  • ใบเลื่อยสายพาน BAND SAW BLADES / CUTTING / TOOLS / HAKANSSON รุ่น M42 OPTIMIZER X

  • ใบเลื่อยสายพาน BAND SAW BLADES / CUTTING / TOOLS / HAKANSSON รุ่น CRBIDE TIPPED

  • ใบเลื่อยสายพาน BAND SAW BLADES / CUTTING / TOOLS / HAKANSSON รุ่น COMMANDER

  • ใบเลื่อยสายพาน BAND SAW BLADES / CUTTING / TOOLS / HAKANSSON รุ่น M42 ALL POWER

  • ใบเลื่อยสายพาน BAND SAW BLADES / CUTTING / TOOLS / HAKANSSON รุ่น FRICTION

    ใบเลื่อยสำหรับงานท่อเหล็ก, เหล็กรูปพรรณ และเหล็กโครสร้าง ตัดเดี่ยว และตัดเป็นมัด