เครื่องเชื่อมใบเลื่อยสานพาน ยี่ห้อ T-JAW BAND SAW BLADE WELDER

  • เครื่องเชื่อมใบเลื่อยสายพาน BAND SAW BLADE WELDER / MACHIES / TOOLS / T-JAW รุ่น TJ-20 / TJ-24 / TJ-42 / TJ-72