ติดต่อกิจการ/ร้านค้า

บริษัท อุตสาหกรรม วินิลเทค จำกัด

289/9 หมู่ 10 ถ.รถรางสายเก่า ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 สมุทรปราการ 10130