ติดต่อกิจการ/ร้านค้า

บริษัท บี เอ็นเอส อุตสาหกรรมไม้ จำกัด

79/1 หมู่ที่ 5 ถนนรพช.-ท่ากูบ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 สุราษฎร์ธานี 84000

-