รายละเอียดกิจการ

บริษัท รีไลแอนท์ อินดัสตรี้ จำกัด

reliant Industry Co.,Ltd.

บริษัท รีไลแอนท์ อินดัสตรี้ จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ ประกอบกิจการบริการรับฉีดผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนที่ทำจากพลาสติก (Plastic Injection Molding) รวมทั้งผลิต ผลิตภัณฑ์ของตัวเองเพื่อออกจำหน่ายแก่ตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทย และต่างประเทศ ในการทำงาน บริษัท ยึดหลักการทำงานที่ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และรักษาระดับมาตรฐานที่ดีของสินค้าที่ผลิตอย่างเต็มความสามารถ ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้มีนโยบายขยายงาน โดยบริษัทได้เริ่มทำการยื่นประมูลรับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ทุกชนิดจากโรงงานต่างๆ เพื่อนำมาคัดแยก และทำการรีไซเคิล เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และจำหน่ายออกไป การดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ยึดหลักความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และลดการสิ้นเปลืองของทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังลดน้อยลง มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม เราตั้งใจที่จะคงโลกที่สวยงามใบนี้ให้ไปสู่สายตาของลูกหลานเรารุ่นต่อๆไป และนี่คือความภูมิใจและเป้าหมายของเราในการพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สินค้าทั้งหมด

ชาม ถ้วย พลาสติก

พลาสติก

ชาม ถ้วย พลาสติ

ติดต่อเรา

บริษัท รีไลแอนท์ อินดัสตรี้ จำกัด

88 หมู่ 4 พงษ์พรรณการเกษตร อยุธยา 13170