รายละเอียดกิจการ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด

BERLI JUCKER FOODS COMPANY LIMITED

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด เดิมชื่อ บริษัท สยามสแน็ค จำกัด เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เริ่มแรกบริษัทฯ ได้เข้าร่วมหุ้นกับ บริษัท เป๊ปซี่ โค อิงค์ ของสหรัฐอเมริกา ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าถือหุ้นทั้งหมด และมีทุนจดทะเบียน 320 ล้านบาทในปัจจุบัน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด เป็นผู้นำของ 3 ส่วนแบ่งตลาดหลักๆ ในอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวคือ กลุ่มมันฝรั่งทอดกรอบ กลุ่มข้าวอบกรอบ และกลุ่มขนมขึ้นรูป นโยบายของบริษัทคือ การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากผลิตผลทางการเกษตรที่สดใหม่เช่น มันฝรั่ง มันเทศ ข้าวโพด และข้าว ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากตลาดในประเทศ และส่งผลให้สัดส่วนทางการตลาดเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการปรับรสชาติให้ถูกปากผู้บริโภค ความสำเร็จของบริษัทฯ เห็นได้อย่างชัดเจนจากธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ณ.วันนี้ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยว พร้อมกับการเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงในตลาดรวมไปถึงการขยายธุรกิจส่งออกไปยัง ประเทศเพื่อนบ้าน ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทล้วนมาจากคุณภาพสินค้า นวัตกรรมใหม่ๆ การควบคุมราคาสินค้า และการผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

สินค้าทั้งหมด

“โดโซะ” – ข้าวอบกรอบปรุงรส

“ปาร์ตี้” – มันผสมทอดกรอบเคลือบเนยคาราเมล และข้าวโพดเคลือบเนยคาราเมล

“เทสโต” – มันฝรั่งทอดกรอบ

ติดต่อเรา

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด

99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย ถ.สุขุมวิท 42 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110