รายละเอียดกิจการ

บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

THERM ENGINEERING COMPANY LIMITED

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำงานทางด้านวิศวกรรม เช่น การจัดกระบวนการผลิต ปรับปรุงกระบวนการ ผลิตในโรงงาน งานออกแบบด้านเครื่องกลและไฟฟ้า หรือโยธา

สินค้าทั้งหมด

Hot Air

Machinery, Environment

Universal testing machine

Machnery, Environmental

Sorting Plan

Environment, Machinery

Dynamic2

Environment, Machinery

ชุดทดลองอุปกรณ์การวัดอัตราการไหล

Environment, Machinery

ชุดทดลองการไหลเวียนอากาศ

Environmental, Machinery

อุปกรณ์ควบคุมควันและเร่งการเผา

Machinery, Environment

ยกเทและป้อนขยะด้วยระบบไฮดรอลิค

Environment, Machinery

ติดต่อเรา

บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

11/71-72 ถนนช่างอากาศอุทิศ กรุงเทพฯ 10210