รายละเอียดกิจการ

บริษัท ไร้ซ์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด

RICE ENGINEERING SUPPLY COMPANY LIMITED

Cyclonic Husk Furnace that produced environmental friendly hot clean air, that can be applied directly to the drying process. The residue ash from the system is used in the production of Fertilizer and Steel Industrial Factory.

สินค้าทั้งหมด

AUTO WEIGHER

Rice mills, rice exporter, rice traders, all agricultural produce traders or any kind of free f

เครื่องบรรจุกึ่งอัตโนมัติ

เหมาะสำหรับ โรงสีข้าว, ผู้ส่งออก, ร้านขายข้าว, ผู้ค้าพืชผลเกษตรอื่น ๆ หรือผลิตภัณฑ์ในลักษณะเดีย

ติดต่อเรา

บริษัท ไร้ซ์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด

106 หมู่ 7 ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ปทุมธานี 12000