รายละเอียดกิจการ

บริษัท ไฮ-คิว พลาส จำกัด

HI-Q PLAS Co.,Ltd.

Hi-Q PLAS Co., Ltd. The company was established in 1997. The company locates in Big Land Factory near Navanakorn Industrial Estate. Our Company provides plastic injection moulding with 28 machines form 30-650 tons capacity and a secondary process such as silk screen, spray, pad printing technology.

สินค้าทั้งหมด

AUTOMOTIVE & ELECTRONIC PLASTIC PARTS

บริษัท ไฮ-คิว พลาส จำกัด ผลิตชิ้นงานพลาสติก สำหรับยานยนต์,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคและอุตสาหกรรมอื่นๆ

SILK SCREEN, SPRAY & PAD-PRINTED PLASTIC PARTS

บริษัท ไฮ-คิว พลาส จำกัด ผลิตชิ้นงานพลาสติกที่ผ่านการ พิมพ์ด้วยวิธี SILK SCREEN,SPRAYหรือPAD-PR

ติดต่อเรา

บริษัท ไฮ-คิว พลาส จำกัด

1501, 1351 หมู่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120