รายละเอียดกิจการ

บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ThaiSoftware Enterprise Co., Ltd.

บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ และการบริการ เพื่อให้เกิดมาตรฐาน ยุติธรรม คุณธรรม ควบคู่ ไปกับการทำธุรกิจ ให้มั่นคงเติบโต น่าเชื่อถือ สร้างความพึง พอใจ ให้กับลูกค้าและคู่ค้า เพื่อการพัฒนาทุกๆ ฝ่ายไปพร้อมๆ กัน อาทิเช่น การควบคุมคุณภาพสินค้าอยู่ในระดับสูง ราคาเหมาะสม การช่วยเหลือ การแนะนำ ผลประโยชน์ต่อลูกค้า และคู่ค้าที่ดี

สินค้าทั้งหมด

ThaiSoftware Dictionary

-

ระบบบริหารงานโรงแรม

-

GENiUS HRM 4 in 1

-

ติดต่อเรา

บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

19/26 ม.ขวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120