รายละเอียดกิจการ

บริษัท คอมโพแม็ก จำกัด

Compomax company limited

" สิ่งที่เราภูมิใจ คือความใว้วางใจที่ลูกค้ามีให้เราอย่างต่อเนื่องเราขอตอบแทน ทุกความใว้วางใจด้วย ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุ้มค่าที่สุด " กว่า 22 ปี บริษัท ยึดมั่นในการนำสินค้าดีระดับ ผู้นำของโลกที่มีราคาเหมาะสมคุ้มค่ากับการใช้งาน มาจัด จำหน่ายให้กับวงการอุตสาหกรรมในประเทศไทย และหลีกเลี่ยงสินค้าจากผู้ผลิต สินค้าประเภท ME TOO ที่เน้นเรื่องราคาถูกเพียงอย่างเดียว เพราะเราตระหนักดีในเรื่องของความไม่คุ้มค่าของเวลา และความเสียหาย ในสายผลิตอันเกิดจากสินค้าที่มัคุณภาพไม่คงที่ สินค้าทุกชนิดที่บริษัท นำเข้ามาจัดจำหน่ายได้คัดเลือก จากสินค้าที่ได้การยอมรับ และนิยมแพร่หลายในนานาประเทศทั่วโลก สิ่งที่เราภูมิใจและได้ รับ คือ ความเชื่อถือและใว้วางใจ จากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ในการเจาะจงใช้ผลิต ภัณฑ์และบริการของเราด้วยความพอใจ

สินค้าทั้งหมด

Model 725 ออกแบบเป็นหน้าแปลนเหลี่ยม

Model 725 ออกแบบเป็นหน้าแปลนเหลี่ยม

banner World-Beam Q20. QS18, QS30

ครื่องจักรงานบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

EZ-Beam T18, S18

Special Purpose คือ เซ็นเซอร์ที่ใช้เฉพาะงาน โดยการออกแบบมาเพื่อรองรับ Application เฉพาะงานโดย

รุ่น BLACK LINE BER M

สวิทช์แม่เหล็กเป็นที่นิยมกัน 1. ไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุ 2. ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน

องค์ความรู้
อ่านทั้งหมด

Encoder
การประยุกต์ใช้ Encoder และ Counter กับเครื่องอิงค์เจ็ท

ติดต่อเรา

บริษัท คอมโพแม็ก จำกัด

สุขุมวิทย กรุงเทพฯ 10310