รายละเอียดกิจการ

บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด

Henkel (Thailand) Limited

เกี่ยวกับเฮงเค็ล

กว่า 130 ปี เฮงเค็ล เป็นแบรนด์ที่เป็นผู้นำในตราสินค้าและเทคโนโลยี ที่ช่วยทำให้ชีวิตของผู้บริโภคง่ายขึ้น ดีขึ้น และสวยงามขึ้น เฮงเค็ลดำเนินธุรกิจโดยแบ่งกลยุทธ์ธุรกิจออกเป็นสามกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล และกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์กาว ผลิตภัณฑ์กันรั่วซึม และเคมีภัณฑ์เพื่อการเตรียมพื้นผิว  และได้ถูกจัดลำดับจากนิตยสารฟอร์จูนให้เป็นหนึ่งใน 500 บริษัท ที่มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของยอดการขายของเฮงเค็ล นั้นมาจากการขายสินค้าอุปโภคบริโภค ในขณะที่ 40 เปอร์เซนต์ของยอดขายมาจากการขายสินค้าในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ 2008 เฮงเค็ลสร้างยอดขายถึง 14,131 ล้านยูโร และมีกำไร 1,460 ล้านยูโร พนักงานที่มีมากกว่า 55,000 ทั่วโลกของเฮงเค็ลนั้นล้วนแต่อุทิศให้กับการทำให้คำนิยามของบริษัทนั้นเป็นจริง "A Brand like a Friend" นั่นคือตราสินค้าของเฮงเค็ลจะเป็นเหมือนมิตรที่ดีของผู้บริโภคตลอดไป  และพร้อมที่จะให้คำรับประกันกับผู้บริโภคใน 125 ประเทศทั่วโลกได้เชื่อมั่นในตราสินค้า และเทคโนโลยีของเฮงเค็ล 

 

สินค้าทั้งหมด

Autocorporate

Loctite Pre applied Solutions

Lamination Bonding the beat Interior and Exterior Adhesives Solutions from Henkel

ติดต่อเรา

บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด

อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 35, 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330