รายละเอียดกิจการ

บริษัท ไอออนิค จำกัด

Ionique

 บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และยกระดับเกษตรกรรมไทย รวมทั้งการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการลดต้นทุนทางการเกษตร การให้ความรู้ และคำแนะนำในการเกษตร รวมทั้งการเข้าถึงเกษตรกรในทุกพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง บริษัทไอออนิคมีการพัฒนาคุณภาพอย่างไม่หยุดนิ่ง วิจัยและค้นคว้า สรรหาสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อตอบแทนพี่น้องเกษตรกรไทย

สินค้าทั้งหมด

นกอินทรีคู่: ปรับสภาพดิน - อาหารพืช - อาหารเสริม

รับเบอร์ แม็กซ์ อาหารเสริมทาหน้ายาง ยางออกเต็มที่ ต้นไม่โทรม

ดับเบิ้ลชีล: ป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช

ไอ.เอส.ไรซ์ สารอิทรีย์ยับยั้งเชื้อราในนาข้าว ทำหมันราในนาข้าว

กินรี - กำจัดหอยเชอรี่

สารกำจ้ดหอยเชอรี่ สูตร ยู-ล่า ฉับไว ออกฤทธิ์ภายใน 2-3 ชั่วโมง

ติดต่อเรา

บริษัท ไอออนิค จำกัด

518 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700 กรุงเทพฯ 10700