รายละเอียดกิจการ

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

People s Garment Public Company Limited

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประเภทสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ประกอบด้วย เสื้อผ้าบุรุษ สตรี เด็ก และชุดว่ายน้ำ

สินค้าทั้งหมด

เสื้อผ้าสำเร็จรูป : Lacoste

เสื้อผ้าสำเร็จรูป : ELLE

เสื้อผ้าสำเร็จรูป : bsc2001

เสื้อผ้าสำเร็จรูป : ARROW

เสื้อผ้าสำเร็จรูป : Proud

ติดต่อเรา

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

ุ666 ถ.พระราม 3 กรุงเทพฯ 10120