รายละเอียดกิจการ

บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)

PAKFOOD PUBLIC CO., LTD.

Established in 1972, Pakfood is one of the Thailand largest seafood & ready-to-eat food processors. We supply more than 100 varieties of products to several countries around the world, including USA, Japan, and EU. We realize that our unwavering commitment to deliver high-quality product are pillars of our success. That is why we have been constantly developing our production technique, educate our people, and explore new technology in food processing for more than 35 years. Our finish product is tested by certified laboratory and well-trained staff. The quality system GMP, HACCP and ISO 9000 etc. has been implementing firm-wide, to guarantee that our customers will receive the safest and the best-quality product.

สินค้าทั้งหมด

Colossal Lump

Raw Shrimp

Raw Shrimp

Cooked Shrimp

Cooked Shrimp

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
อ่านทั้งหมด

ติดต่อเรา

บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)

103 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี กรุงเทพฯ 10120