รายละเอียดกิจการ

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

Interhides (Public) Company Limited

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายหนังสำหรับเบาะรถยนต์ โดยใช้โคหรือกระบือในการผลิตหนังผืนสำเร็จรูป โดยผ่านกรรมวิธีฟอกย้อม และนำมาตัด และ/หรือเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบวงจรของบริษัทฯ เป็นการดำเนินงานตามคำสั่งของลูกค้า

สินค้าทั้งหมด

หนังแท้หุ้มเบาะรถยนต์ (Car Seat Cover Genuine Leather)

หนังแท้หุ้มเบาะรถยนต์ (Car Seat Cover Genuine Leather)

หนังแท้หุ้มเบาะรถยนต์ (Car Seat Cover Genuine Leather)

หนังแท้หุ้มเบาะรถยนต์ (Car Seat Cover Genuine Leather)

หนังแท้หุ้มเบาะรถยนต์ (Car Seat Cover Genuine Leather)

หนังแท้หุ้มเบาะรถยนต์ (Car Seat Cover Genuine Leather)

ติดต่อเรา

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

678 ซอยที.เจ.ซี. ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ สมุทรปราการ 10280