รายละเอียดกิจการ

บริษัท สินเจริญ วีเนียร์ แอนด์ พลายวู้ด จำกัด

Sincharoen Veneer and Plywood Co., Ltd.

ผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้อัดทุกประเภท

สินค้าทั้งหมด

แผ่นไม้อัด 4\\\' x 8\\\' x 10 mm. (ทั่วไป)

แผ่นไม้อัด 4\\\' x 8\\\' x 10 mm.เต็ม

แผ่นไม้อัด 4\\\' x 8\\\' x 10 mm. (มอก.178-2549)

ไส้สลับ หรือ ไส้แดงล้วน ใช้กาว Phenolic สำหรับใช้ภายนอก

แผ่นไม้อัด 4\\\' x 8\\\' x 15 mm. เต็ม

แผ่นไม้อัด 4\\\' x 8\\\' x 15 mm. (มอก.178-2549)

ไส้สลับ หรือ ไส้แดงล้วน ใช้กาว Phenolic สำหรับใช้ภายนอก

แผ่นไม้อัด 4\\\' x 8\\\' x 6 mm. (ทั่วไป)

แผ่นไม้อัด 4\\\' x 8\\\' x 20 mm. (มอก.178 - 2549)

แผ่นไม้อัด 4\\\' x 8\\\' x 20 mm. (ทั่วไป)

ไส้ขาวล้วน, ไส้สลับ หรือไส้แดงล้วน

ติดต่อเรา

บริษัท สินเจริญ วีเนียร์ แอนด์ พลายวู้ด จำกัด

40/6 หมู่ 9 ต.ละหาร อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี นนทบุรี 11110