รายละเอียดกิจการ

สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทย

Thai Footwear Industry Association

สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทย จัดตั้งเพื่อรวบรวมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรองเท้า และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมรองเท้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรม ใำนการดำเนินงานสมาคมฯได้คำนึงผลประโยชน์ของผู้ประกอบการทุกระดับในอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนต่อไป

สินค้าทั้งหมด

ขอเชิญร่วมจองพื้นที่งาน BOI FAIR 2011

เรียน สมาชิกสมาคม และผู้สนใจทุกท่าน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ใบจองพื้นที่

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
อ่านทั้งหมด

องค์ความรู้
อ่านทั้งหมด

ขอเชิญสมัครสมาชิกสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทย
ขอเชิญทุกท่าน กรอกใบสมัครสมาชิกใหม่ พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตัวจริง และส่งจมหมายกลับมาที่ "สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทย " เลขที่ 20 อาคาร 6 ถนนราชดำเนิน เขตพระ นคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200 กรุณาวงเล็บมุมซองว่า(สมัครสมาชิก) ในส่วนของค่าสมาชิกท่านสามารถ โอนเงินมาที่ บัญชี "สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทย " บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 002-2-25772-7 ธนาคารนครหลวงไทย สาขาราชดำเนิน กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาที่ 0-2224-4715 หรือ สแกนใบโอนเงิน และ ส่งกลับมาที่ e-mail: info.thaifootwearindustry@gmail.com ,info.thaifootwear@gmail.com ทั้งนี้เพื่อจะนำเอกสารใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ เพื่อบันทึกลงในทะเบียนสมาชิกพร้อมนำใบสมัครของท่านนำไปจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อไป สนใจขอใบสมัคร หรือหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่ สาลี่ 086-627-9998, 08-8230-8835 , 083-036-7761หรือ คุณกาญจน์ 087-981-5809 -- -- สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทย Thai Footwear Industry Association T : 08-6627-9998 , 087-981-5809 , 08-8230-8835 F : 0-2224-4715

ติดต่อเรา

สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทย

อาคาร 6 เลขที่ 20 ถนนราชดำเนิน เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพฯ 10230