รายละเอียดกิจการ

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด

Bangkok Cable CO.,LTD

ผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์

สินค้าทั้งหมด

BARE CONDUCTOR

-

MEDIUM VOLTAGE CABLE

-

MEDIUM VOLTAGE CABLE

-

ติดต่อเรา

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด

187 / 1 ถ. ราชดำริ . แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 10330 กรุงเทพฯ 10330