รายละเอียดกิจการ

บริษัท ย่งกี่ จำกัด

YONGKEE CO., LTD.

บริษัทได้ก่อตั้ง และเป็นที่รู้จักในวงการอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ มานานกว่า 50 ปี โดย คุณสมบูรณ์ กิตะพาณิชย์ ได้ริเริ่มและพัฒนา ธุรกิจจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะไหล่รถยนต์ จำพวกช่วงล่าง ในชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่งกี่ ที่สี่แยกวรจักรนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494

สินค้าทั้งหมด

สายดัมพ์NPN

สายดัมพ์Npn

ส่ายดัมพ์

รีเลย์

แม่ปั๊มเบรกล้อ

แหวน

หัวเทียน

กรองเครื่อง

หวีคลัทซ์

ติดต่อเรา

บริษัท ย่งกี่ จำกัด

91-97 วรจักร, ถนนหลวง, บ้านบาตร ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100