รายละเอียดกิจการ

บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด

BD STRAWS CO.,LTD

ผลิตภัณฑ์ทำเกี่ยวกับหลอดดูดน้ำพลาสติก บริษัท มีสินค้าหลายประเภท ตั้งแต่หลอดที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตนม/น้ำผลไม้(Industrial straws)หลอดที่ใช้ในร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม จนถึงประเภทสั่งทำที่ใช้ในอุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใช้วัตตถุดิบ เกรด A 100%และผ่านการรับรอง FDA

สินค้าทั้งหมด

ติดต่อเรา

บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด

69/54 หมู่ 6 ซอยกิ่งแก้ว 54 ต.ราชาเทวะ อ. บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 สมุทรปราการ 10540