รายละเอียดกิจการ

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด

Chotiwat Manufacturing Co.,Ltd.

ผู้ผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

สินค้าทั้งหมด

Canned Tuna

ติดต่อเรา

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด

84/22 ถ.สายเอเซีย 43 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 สงขลา 90110