รายละเอียดกิจการ

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

Thai Vegetable Oil Public Company Limited

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2528 โดยตระกูล “วิทยฐานกรณ์” บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9002 เป็นรายแรกของประเทศไทยในอุตสาหกรรมน้ำมันพืช และได้รับมาตรฐาน ISO 14001 เป็นระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2545 บริษัทได้รับการรับรองระบบ

สินค้าทั้งหมด

น้ำมันข้าวโพด ตราองุ่น 1000 มล.

น้ำมันถั่วเหลือง

น้ำมันทานตะวัน ตราองุ่น 1000 มล.

น้ำมันถั่วเหลือง

น้ำมันถั่วหลือง ตราองุ่น 18.26 ลิตร

น้ำมันถั่วเหลือง

น้ำมันถั่วเหลือง ตราองุ่น 13.75 ลิตร

น้ำมันถั่วเหลือง

น้ำมันถั่วเหลือง ตราองุ่น 5000 มล.

น้ำมันถั่วเหลือง

น้ำมันถั่วเหลือง ตราองุ่น 1900 มล.

น้ำมันถั่วเหลือง

น้ำมันถั่วเหลือง ตราองุ่น 1000 มล.

น้ำมันถั่วเหลือง

น้ำมันถั่วเหลือง ตราองุ่น 800 มล.

น้ำมันถั่วเหลือง

ติดต่อเรา

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600