รายละเอียดกิจการ

บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน)

Goldfine Manufacturers Public Co.,Ltd.

บริษัทเป็นผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี

สินค้าทั้งหมด

GOLD JEWELRY

-

ติดต่อเรา

บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน)

290-291 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง หมู่ที่ 4 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 กรุงเทพฯ 10520