รายละเอียดกิจการ

บริษัท ซีแฟค จำกัด

Cifac Co.,Ltd.

ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี

สินค้าทั้งหมด

PortalStore

-

ติดต่อเรา

บริษัท ซีแฟค จำกัด

32/7-8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 กรุงเทพฯ 10500