รายละเอียดกิจการ

บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด

Tropical Food Industries Co.,Ltd.

ผลิตผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง

สินค้าทั้งหมด

Trofco - Jack fruit in syrup

ติดต่อเรา

บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด

221 ซอยพัฒนาการ 53 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 กรุงเทพฯ 10250