รายละเอียดกิจการ

บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

Thai Wah Food Products Public Co.,Ltd.

ผู้นำในอุตสาหกรรมวุ้นเส้น

สินค้าทั้งหมด

วุ้นเส้น (แบบเส้นตัดตรงและไม่ฟอกสี)

ติดต่อเรา

บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

21/10 , 21/12 เอ และ 21/17 เอ อาคารไทยวา 1 ชั้น 6-7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 กรุงเทพฯ 10120