รายละเอียดกิจการ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

Khon Kaen Sugar Industry Public Co.,Ltd.

ผลิตน้ำตาล

สินค้าทั้งหมด

น้ำตาลทราย

ติดต่อเรา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

503 อาคาร เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 กรุงเทพฯ 10400