รายละเอียดกิจการ

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด

Patum Vegetable Oil Co.,Ltd.

ผลิตน้ำมัน

สินค้าทั้งหมด

ติดต่อเรา

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด

421 อาคารสมบูรณ์ ชั้น3 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 กรุงเทพฯ 10700