รายละเอียดกิจการ

บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด

Burapa Prosper Co.,Ltd.

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งข้าวภายในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ข้าวจ้าว ข้าวเหนียวดำ แป้งมัน แป้งสาคู

สินค้าทั้งหมด

สาคูเม็ดใหญ่ชนิดพิเศษ

ติดต่อเรา

บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด

236, 238 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 ชลบุรี 20130