รายละเอียดกิจการ

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

Betagro Public Co.,Ltd.

ดำเนินอุตสาหกรรมการเกษตรด้านอาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

สินค้าทั้งหมด

ไส้กรอก Sausage

ติดต่อเรา

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

323 อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์(นอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 กรุงเทพฯ 10210