รายละเอียดกิจการ

บริษัท คั้นกี่น้ำเต้าทอง จำกัด

Kankee Namtaothong Co.,Ltd.

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “เฮอร์บีร่า” ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม เครื่องดื่มสมุนไพร

สินค้าทั้งหมด

ยาหวานชงน้ำเต้าทอง

-

ติดต่อเรา

บริษัท คั้นกี่น้ำเต้าทอง จำกัด

670 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธ์วงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 กรุงเทพฯ 10100