รายละเอียดกิจการ

บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)

Malee Sampran Public Co.,Ltd.

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปนานาชนิดและจำหน่ายทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ

สินค้าทั้งหมด

เงาะกระป๋อง

ติดต่อเรา

บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)

อาคารเอบิโก้ ชั้น 4 เลขที่ 401/1 ถ.พหลโยธิน ลำลูกกา ปทุมธานี 12130 ปทุมธานี 12130