รายละเอียดกิจการ

บริษัท บี เอ็นเอส อุตสาหกรรมไม้ จำกัด

BNS Wood Industry Co.,Ltd.

ผลิตไม้ปูพื้น ไม้อัดประสานจากไม้ยางพารา ไม้บัวจากไม้ยางพารา ไม้ปูพื้นปาร์เก้ ชิ้นส่วนประกอบงานเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา ไม้ปาเก้บูพื้นจากไม้ยางพารา ไม้บอร์ดอัดประสานจากไม้ยางพารา

สินค้าทั้งหมด

เตียง

-

ติดต่อเรา

บริษัท บี เอ็นเอส อุตสาหกรรมไม้ จำกัด

79/1 หมู่ที่ 5 ถนนรพช.-ท่ากูบ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 สุราษฎร์ธานี 84000