รายละเอียดกิจการ

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

Co.,Ltd A.P.K. Furnishing Parawood

ผลิตไม้ยางพาราแปรรูป ไม้ยางพาราอบแห้ง

สินค้าทั้งหมด

ขี้เลื่อย

-

ติดต่อเรา

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

5/5 หมู่ที่ 8 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130 พังงา 90110