รายละเอียดกิจการ

บริษัท อาหารภาคเหนือ จำกัด

Northern Food Co.,Ltd.

อาหารกระป๋อง (Canned Food)

สินค้าทั้งหมด

Canned Sweet Kernel Corn

Bamboo Shoot in water (Slices, Strips, Dices)

Canned Longan in (Light / Heavy) syrup

Season: July - August 24x20 oz. D.W. 230g / N.W. 565g

Canned Rambutan & Rambutan stuffed with pineapple in (light / heavy) syrup

Season: May-August

Tropical Fruit Salad

Season: October - December

Lychee in (Light / Heavy) syrup

Season: May-June 24/20 oz D.W 230g / N.W.565g

Canned Mango Slices in (light/ heavy) syrup

Season: April - May 24/15 oz D.W. 230g / N.W. 425g

Red Kidney Bean in brine

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
อ่านทั้งหมด

New product launch
Freeze dried lychee is coming up soon.

ติดต่อเรา

บริษัท อาหารภาคเหนือ จำกัด

19/245 หมู่ 9 ซอยหนองใหญ่ ถ.สุขาภิบาล 1 บางแค กรุงเทพฯ 10160 กรุงเทพฯ 10160