รายละเอียดกิจการ

บริษัท เชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด

Chiang Mai Vanussanun Co.,Ltd.

แปรรูปผลิตผลสินค้าเกษตร และ อาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น แหนมไบโอเทค น้ำพริก ไส้อั่ว กระเทียมโทน

สินค้าทั้งหมด

มะม่วงแช่อิ่ม

ติดต่อเรา

บริษัท เชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด

398 ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 เชียงใหม่ 50000