รายละเอียดกิจการ

บริษัท สันติภาพเทรดดิ้ง จำกัด

Santiphab Trading Co.,Ltd.

แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรส่งออก

สินค้าทั้งหมด

ติดต่อเรา

บริษัท สันติภาพเทรดดิ้ง จำกัด

35 หมู่ 9 ถ.หางดง-สะเมิง ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 เชียงใหม่ 50230