รายละเอียดกิจการ

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน)

Draco PCB Public Co.,Ltd.

ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าหรือแผ่นพิมพ์วงจรอีเลคโทรนิคส์ (Printed Circuit Board หรือ PCB)

สินค้าทั้งหมด

Single Sided PCB with Silver Keypad

Using silver paste which is printed on top of the copper in designated keypad location to perfo

Double Sided PCB with Plate Through Hole

All the through hole and via hole on the board are plated with copper to provide connectivity o

Peelable Solder Mask

Peelable Solder Mask prevents copper surface being soldered and is able to be peeled off manual

Double Sided PCB with Silver Through Hole

Using silver paste as the connectivity agent in the through hole to provide connectivity of the

Single Sided PCB with Carbon Keypad

Using carbon ink which is printed on top of the copper in designated keypad location to perform

Single Sided PCB

One layer of Copper on the circuit board providing connectivity of circuit lines.

Single Sided PCB with Carbon Jumper / Cross Over

Using carbon ink as the agent to connect two individual circuit line for connectivity

Double Sided PCB with Silver Through Hole

Using silver paste as the connectivity agent in the through hole to provide connectivity of the

ติดต่อเรา

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน)

152 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ปทุมธานี 12000