รายละเอียดกิจการ

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

THAILAND ANTHRACITE CO.,LTD.

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด ประกอบธุรกิจด้านการนำเข้า ผลิต และแปรรูปถ่านหิน แอนทราไซท์ ที่ได้ชื่อว่าถ่านหินสะอาด (Clean Coal)มีคุณภาพ เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมกรองน้ำ อุตสาหกรรมหลอมเหล็ก อุตสาหกรรมหลอมทองแดง อุตสาหกรรมหลอมตะกั่ว อุตสาหกรรมผลิตขวดสีชา อุตสาหกรรมทำเปลือกแบตเตอรี่ อุตสาหกรรมเผาปูนขาว/ปูนซิเมนต์ และโรงไฟฟ้า ซึ่งจำเป็นต้องใช้ แอนทราไซต์ที่มีคุณภาพสูง สะอาด และไม่ก่อมลภาวะ

สินค้าทั้งหมด

ANTHRACITE BREEZE 0.4-1.0MM.

- SPECIFICATION : MOISTURE = 2 % MAX(AS RECEIVED BASIS) ASH CONTENT=7 %MAX(DRY BASIS)

ติดต่อเรา

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

240/25 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 บี ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 10310