รายละเอียดกิจการ

บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด

Inter Fibre Container Co., Ltd.

ผลิตแผ่นกระดาษและกล่องกระดาษ

สินค้าทั้งหมด

กล่องไดคัท (Die-Cut)

-

ติดต่อเรา

บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด

99 หมู่ 4 ถนนบ้านสร้าง-คลองสารภี ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150 ปราจีนบุรี 25150