รายละเอียดกิจการ

บริษัท พร้อมมาก จำกัด

Prompt Mark Co., Ltd.

Prompt Mark Co., Ltd. was registered on April 29, 2005 with an investment capital of 1,000,000 Baht. All capital-shares are already paid since April 29, 2005. At the beginning, the name of the company was “Prom Education Assessment”, initially the company has focused only the purposes of educational business. On June 8, 2006 the company name was changed to “Prompt Mark” and widening the scope of work to different fields, such as Training, Engineering Activities, Research and Development Projects.

สินค้าทั้งหมด

เครื่องย่อยขยะพลาสติก

เป็นเครื่องย่อยที่สามารถย่อยขยะพลาสติกให้มีขนาดเล็กลง ง่ายต่อการอบแห้งและป้อนเข้าเตาปฏิกรณ์ โดย

เครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก ขนาด 1 ตัน

เครื่องแปรรูปขยะพลาสติกเป็นของเหลวซึ่งมีคุณหรือใช้แทน เชื้อเพลิงปิโตรเลียมได้

เครื่องผลิตน้ำมัน/ไฟฟ้าจากขยะพลาสติกและชีวมวลขนาด 5 ตัน (Pyrolysis/Gasification System)

เครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากพลาสติกและชีวมวลโดยใช้เทคโนโลยีการให้ความร้อนในสภาพที่ปราศจากออกซ

ติดต่อเรา

บริษัท พร้อมมาก จำกัด

7/27 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220