รายละเอียดกิจการ

บริษัท ซันโบว์ จำกัด

Sunbow Co.,Ltd.

จากประสบการณ์หลายทศวรรษในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ บริษัท ซันโบว์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อสนองตอบต่อความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์ที่เปี่ยม ไปด้วยคุณภาพ บริษัทฯ ของเรามิเพียงแค่เห็นความสำคัญในด้านการคงคุณภาพ ของตัวผลิตภัณฑ์ แต่เรายังให้ความสำคัญในเรื่องของภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ควบคู่กันมาโดยตลอด ด้วยเหตุนี้เราจึงเสาะแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งบรรจุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

สินค้าทั้งหมด

ถุงหลอมละลาย

ถุงหลอมละลายทพมาจากโพลิเมอร์เกรดพิเศษที่เหทาะสมอย่างยิ งหากผู้ผลิตจะเพิ่มส่วนผสมที่เป็นสารเคมีท

ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิต

ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์นั้นจะใช้ในการบรรจุหีบห่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เปราะบาง เช่น พวกแผงวงจร

ถุงลามิเนทกันชื้น

ถุงลามิเนต ( laminated bag ) คือถุงพลาสติกหลายชั้นประกบติดกัน บางครั้งเป็นพลาสติกชนิดต่างๆ บางค

ติดต่อเรา

บริษัท ซันโบว์ จำกัด

112 ซอย อินทามระ 22 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400