รายละเอียดกิจการ

บริษัท ไทยสะเปเชียลไวร์ จำกัด

Thai Special Wire Co.,Ltd.

ก่อตั้งปี 2517 เป็นบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรงทั้งชนิดเส้นเดี่ยวและชนิดตีเกลียว, ลวดดึงแข็งและลวดเปียโน

สินค้าทั้งหมด

ลวดเหล็ก-2

ลวดเหล็ก 001

ติดต่อเรา

บริษัท ไทยสะเปเชียลไวร์ จำกัด

44 หมู่ 7 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.คูบางหลวง ปทุมธานี 12140