รายละเอียดกิจการ

บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด

Pacific Seeds (Thai) Ltd

บริษัท แปซิฟิค เมล็ดพันธุ์ จำกัด เป็นบริษัทฯ ในเครือ ADVANTA มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย โดยมีบริษัท UPL (United Phosphorous Limited) ซึ่งเป็นบริษัทเคมีเกษตรขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายโรงงานผลิต และการตลาดทั่วโลกเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 โดยบริษัท UPL มีนโยบายขยายการลงทุนให้ครอบคลุมธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ที่เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในกระบวนการเพาะปลูก เป้าหมายของกลุ่มบริษัท Advanta คือมุ่งเน้นขยายธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดไร่ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน ทานตะวัน และข้าวฟ่างในภูมิภาคเขตร้อนชื้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค และ อเมริกาใต้ โดยมีการดำเนินธุรกิจและตั้งสำนักงาน ในประเทศ ไทย ออสเตรเลีย อินเดีย อาร์เจนตินา และสหรัฐอเมริกา มีกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ คือ งานวิจัยค้นคว้าพัฒนาพันธุ์พืชลูกผสมที่ผลผลิตสูงในข้าวโพดไร่ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวฟ่าง ทานตะวัน ฝ้าย คาร์โนล่า และข้าวสาลี เป็นต้น การผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ การตลาด และบริการ

สินค้าทั้งหมด

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลูกผสมเดี่ยว แปซิฟิค 224

- ฝักใหญ่- ทรงกระบอก- ผลผลิตสูงมาก- ไม่เป็นราดำ

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลูกผสม แปซิฟิค 999 Super

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลูกผสมเดี่ยว แปซิฟิค 313

ติดต่อเรา

บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด

1 หมู่ 13 พหลโยธิน ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท สระบุรี 18120