รายละเอียดกิจการ

บริษัท ปราณีเทค จำกัด

Praneetech Co.,Ltd

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำและเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์เพื่อใช้ในครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม

สินค้าทั้งหมด

ระบบผลิตน้ำครบวงจร

เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าแบบหม้อต้ม

ติดต่อเรา

บริษัท ปราณีเทค จำกัด

109 หมู่ 1 ถนนเทศปทุม ตำบล บางขะแยง อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000 ปทุมธานี 12000