รายละเอียดกิจการ

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด

AG-GRO (Thailand) Co.,Ltd.

คุณประวิทย์ จิรัปปภา ก่อตั้งบริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ณ. วันที่ 4 ธันวาคม 2518 สำนักงานเริ่มแรกตั้งอยู่ที่ 1028/1 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพฯ - ก่อตั้งโรงงานผลิตเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2526 ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู 302 หมู่ 4 ซ.5 ถ.พัฒนา 3 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 บนเนื้อที่กว่า 7 ไร่ - ย้ายสำนักงานบริษัทมาที่ ชั้น 22 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เลขที่ 2922/268 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2536 - บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด มีนโยบายมุ่งมั่นที่จะบุกเบิก ผลิต และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ให้ควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของวงการเกษตรกรรมของประเทศ ภายใต้การปรับปรุงที่เราจะต้องตระหนักและห่วงใยถึงสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพ และความพึงพอใจของพี่น้องเกษตรกรไทย ตลอดระยะเวลา 43 ปีที่ผ่านมา ภายใต้นโยบายที่ทุกคนในบริษัทแอ็กโกรฯ ยึดมั่นร่วมกันว่า “มุ่งพัฒนาคุณภาพ เพื่อเกษตรกรไทย” บริษัทในเครือทั้งหมด 3 บริษัท ดังนี้ 1. บริษัท แอ็กโกร (ประเศไทย) จำกัด 2. บริษัท ไซมาเคมี จำกัด 3. บริษัท แพ็คกิ้ง แอ็ก จำกัด

สินค้าทั้งหมด

แอ็กดิค

ออนเนอร์

ไฟว์โกร

แอ็กมิดา โกลด์

คลอร์ดี

โทน่า

โกเมน

แอ็กทีฟอน 52

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
อ่านทั้งหมด

งานยักษ์ใหญ่สัญจรครั้งที่ 8
งานยักษ์ใหญ่สัญจรครั้งที่ 8 ร่วมกับพรหมเทพเกษตรสุนทร จ.สงขลา วันที่ 27 มกราคม 2559
สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมขายในหลักสูตร Excellent teamwork

องค์ความรู้
อ่านทั้งหมด

โรครากเน่าโคนเน่าในขนุน
เตือนภัยกษตรกรผู้ปลูกขนุน เฝ้าระวัง "โรครากเน่า​โคน​เน่า​ในขนุน"
โรคสแคปในมะม่วง
โรคสแคปในมะม่วง​ Mango scab สาเหตุ​เกิดจาก​เชื้อ​รา​ Elsinoë​ mangiferae​ Bitanc.​ &​ Jenkins

ติดต่อเรา

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 2922/268 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310