รายละเอียดกิจการ

บริษัท พี แอนด์ เอส ดีไซน์ จำกัด

P&S DESIGN CO., LTD

P&S Design co.,ltd เป็นที่ปรึกษาด้านพลังงานทดแทนจากความเชี่ยวชาญที่มากกว่า 10 ปี ทำให้มีประกาณ์ในการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหามลพิษของน้ำเสีย, กลิ่นและกากของเสียได้อย่างเบ็ดเสร็จ และมีประโยชน์สูงสุด จึงมีผลงานที่ได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชนในโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มากกว่า 19 โครงการ จากผลงานที่ผ่านมาดังกล่าว ทำให้ P&S ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ สาขาเครื่องจักรเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประเภทเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม เป็นเครื่องรับประกันความสำเร็จ

สินค้าทั้งหมด

จำหน่ายและติดตั้งแผ่น HDPE สำหรับปูรองสระน้ำ

ผ้าปูบ่อ , คลุมบ่อ

จำหน่ายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ Biogas

ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ Biogas Plants ดังต่อไปนี้

ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ HL (Hight Rat Anaerobic Lagoon)

P&S Design Co., Ltd. ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) ดังต่อไปนี้

ที่ปรึกษาและออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (Consultant)

จำหน่ายและติดตั้งแผ่น PVC สำหรับปูรองสระน้ำ

จำหน่ายและบริการงานติดตั้งแผ่น PVC ที่ได้มาตรฐานการรับรอง ASTM ดังนี้

บริการกำจัดตะกอนน้ำเสีย (Sludge Disposal)

บริษัทฯ ให้บริการลอกเลนตะกอนบ่อน้ำเสียทุกประเภท ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยใช้เวลาน้อยและสามารถลอ

จัดสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง (Biogas Generator)

ทางบริษัทฯ ให้บริการจัดสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงที่ผลิตในประเทศไทย(

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
อ่านทั้งหมด

องค์ความรู้
อ่านทั้งหมด

ผลงานก่อสร้าง โครงการ บริษัท แป้งมันอิสาน จำกัด
บริษัท แป้งมันอิสาน จำกัด ประกอบกิจการผลิตแป้งมันสำปะหลัง กำลังการผลิต : 350 ตันแป้ง/วัน น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต 5,000 ลบ.ม./วัน สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 20,000 ลบ.ม./วัน ทดแทนน้ำมันเตาได้ 12,000 ลิตร/วัน คิดเป็นมูลค่า 156,000 บาท/วัน
ผลงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ
โครงการ แป้งมันอิสาน

ติดต่อเรา

บริษัท พี แอนด์ เอส ดีไซน์ จำกัด

3/3 หมู่ 13 ถ.บางนา-ตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540